|

Allmøte 7. februar

Allmøte 7. februar!

Hva vil Sandnes kommune med fritidsbebyggelsen nå og i fremtiden? Sandnes Hytteeierforening (SHF) har med dette gleden av å invitere til allmøtet som SHF arrangerer med det politiske miljøet i Sandnes kommune. Tirsdag 7. februar kl 19 på Quality Hotel Residence i Sandnes. Målet for møtet er å få debattert og utfordre politikerne om kommunens nåværende og fremtidige hyttepolitikk. Vi vet at der er en rekke problemstillinger som hytteeierne er opptatte av. Dette er en god anledning til å satt disse sakene på dagsorden som for eksempel endring av status for eksisterende fritidsboliger i LNF områder – ”sluttoppgjør” for den såkalte amnestisaken – detaljeringsgraden og restriksjonsnivået i planbestemmelsene i den nye kommuneplanen – lokaldemokratiets rolle – politikernes versus byråkratiets makt – utnyttelse av strandsonen som resurs både for hyttefolk og allmennheten – fylkesmannens rolle. Målet med debatten er å få til dialog, og SHF ønsker på vegne av velforeningene og hytteeierne å bidra til konstruktive og positive løsninger. Samtlige av partienes gruppeledere (de som er representert i Sandnes Bystyre), med ordfører Stanley Wirak i spissen, er invitert og har bekreftet at de kommer. Møtet er beregnet avsluttet ca kl 21. Vi håper Stavanger Aftenblad, Sandnes Posten, Rogaland Avis, NRK Rogaland Lokalen og TV Vest har anledning til å dekke dette arrangementet.

Med vennlig hilsen, Kristin Haller Kverneland Styreleder, Sandnes Hytteierforening

Legg igjen en kommentar