| | |

Årsmøte 2014

Årsmøtet for Bersagel Vel 2014 blir lørdag 31. mai kl 11:00 på Bedehuset.

Forslag til dagsorden (formell dagsorden vil bli sendt ut som vanlig):

  1. Velkommen – opptelling av antall stemmeberettigede
  2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  3. Valg av ordstyrer, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen
  4. Referat for årsmøtet i fjor
  5. Årsmelding for 2013 samt gjennomgang av aktuelle saker
  6. Regnskap for 2013
  7. Valg
  8. Innkomne saker

Dersom medlemmer har forslag til saker, vennligst send en e-post til Endre Lima Løvås

Legg igjen en kommentar