| |

Årsmøte i Bersagel Hytteeierforening 2022

Lørdag 28. mai kl 12:00 – 13:00 arrangeres årsmøte i hytteeierforeningen på Naustene i Dreggjavika.

Dørene åpnes 11:30 og det serveres gratis kaffe og boller.

Saksliste for årsmøtet:

1. Velkommen – opptelling av antall stemmeberettigede

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

3. Valg av ordstyrer, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen

4. Referat fra årsmøtet avholdt 22. august 2021

5. Årsmelding for 2021 samt gjennomgang av aktuelle saker

6. Forslag til justering av vedtekter

7. Fastsettelse av årskontingent

8. Regnskap for 2021

9. Valg

10. Innkomne saker (vennligst meld saker innen 21. mai)

Årskontingenten på kr 230,- kan betales til Bersagel Vels konto: 3260.53.78608 eller Vipps til nr 567548. Husk å legge til Bersagel adresse.

Velkommen!

Legg igjen en kommentar