| |

Årsmøtet i Bersagel Vel 2017 – Agenda

Velkommen til årsmøte i hytteforeningen Bersagel Vel – 3. juni kl 11:00!

Sted: Bedehuset på Bersagel

Agenda:
1. Velkommen – opptelling av antall stemmeberettigede
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Valg av ordstyrer, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen
4. Referat for årsmøtet 4. juni 2016
5. Årsmelding for 2016 samt gjennomgang av aktuelle saker
6. Fastsettelse av årskontingent
7. Regnskap for 2016
8. Valg
9. Innkomne saker

Ref. punkt 8: Medlemmene kan se årsmelding for hvem som er på valg.
Ref. punkt 9: Innkomne saker må være et styremedlem i hende senest et par dager før årsmøtet.

Etter årsmøtet vil det som vanlig åpnes for spørsmål og diskusjoner om aktuelle tema, og vi planlegger også et hytteaktuelt tema!

Medlemsavgift er kr 230 per år, og da er du automatisk også medlem av Sandnes Hytteeierforening. Årsavgiften kan betales på Bersagel Vels konto i Sandnes Sparebank: 3260 53 78608.

Vennligst betal medlemsavgiften i god tid før årsmøtet slik at vi har oversikt over medlemmene, og merk betalingen med navn og hyttenummer (evt ny Bersagel adresse)

På vegne av styret

Endre Lima Løvås

Legg igjen en kommentar