Bersagel Vel vil rydde spøkelsesteiner!

Spøkelsesteiner er et stort problem langs kysten vår. Vi setter ut teiner, ruser og garn som blir mistet eller glemt, mens teinene og garna fortsetter å fiske. Det er mange fisk, krabber og hummer som lider dessverre.

Bersagel Vel har inngått et samarbeid med Sandnes og Jæren Dykkerklubb om å ta opp så mange spøkelsesteiner som mulig fra Bersagel Vels kyst fra Urnes i sørvest til siste hytte i nord (ved Håbakkhammaren).

Dykkerklubben vil få en finnerlønn av velforeningen for hver teine/garn/ruse de finner.

Om tiltaket på Bersagel

Dykkerklubben har lang trening i å finne og ta opp eller destruere spøkelsesteiner, og dessverre har de sett mye stygt. Men de har ikke dykket på Bersagel, og kystlinjen vår er ganske lang (ca 6 km).

Vi trenger derfor hjelp til å finne mistet redskap!

Fiskeridirektoratet har en App som heter Fritidsfiske. Der kan en registrere seg og rapportere tapt eller funnet redskap. Jeg rapporterte nettopp en vi mistet utenfor Ersholmen.

App Fritidsfiske

Vi oppfordrer alle fastboende og hytteeiere å rapportere mistet redskap, og Bersagel vel lanserer en konkurranse der vi trekker ut 3 som har rapportert tapt utstyr som vinner enten en hummer- eller krabbeteine av typen skotteteine (se under).

Dersom du ikke kan eller vil bruke Fiskeridirektoratets App kan du også melde om tapt redskap til en av styremedlemmene, så logger vi oss på og melder inn redskapen. Se kontaktdetaljer her.

Dykkerklubben vil dermed ha en større sjans for å finne tapt utstyr, og det vil gjøre arbeidet lettere.

Vi vil finne en oppbevaringsplass for funnet utstyr, og dykkerklubben sier at erfaringsmessig er mange av redskapene er fullt brukelige. Dersom vi finner redskap som er merket med navn kan eier få igjen tapt redskap.

Litt om regler for teiner i dag:

I tråd med nye regler skal alle teiner ha en bøye med navn og adresse på eier. I tillegg skal teiner ha et felt med bomullstråd som råtner dersom teinen synker eller sitter fast. Fiskeridirektoratet sier: «I tillegg til minst to fluktopningar skal det vere minst eit rømmingshol, som vert halde lukka ved hjelp av ein bomullstråd. Tråden skal virke slik at dersom du mister teina vil bomullstråden løyse seg opp etter ei viss tid, noko som gir fridomen tilbake for innestengte individ.

Det er ikkje krav om at heile teina er laga av nedbrytbar bomullstråd, tråden skal virke slik at eit panel i teina fell ut etter ei viss tid. Gamle teiner vil fortsatt kunne brukast ved å ettermontere bomullstråden» Les mer her.
For oss om har skotteteiner holder det at kroken er festet med bomullstråd. Når tråden råtner åpner døren seg.

Skotteteine

Tråden kan kjøpes hos båtforhandlere for under 20 kroner.

Bli med på dugnaden!!!

Legg igjen en kommentar