|

Informasjonsmøte om vann og avløp, 29.4.13

Det ble et vellykket møte med stor oppslutning. Vi var over 20 hytteeiere som møttes på Grafisk Hus.

Oddbjørn Kleppa fra Eco Solutions gikk igjennom ulike systemer for vann og avløp. Ettersom mange av hytteeierne på Bersagel ikke har naturlig fall til Kommunens anlegg ble det mest fokus på trykksystemer.

Det er foreløpig ikke krav om å koble seg til kommunalt vann og avløp, men som alle vet er det ikke tillatt med innlagt vann uten godkjent avløpssystem. Etter år 2021 blir det kommunalt påbud å være tilkoblet offentlig eller godkjent privat renseanlegg.

De moderne trykksystemene har den fordel at en kan unngå dype frostfrie grøfter fordi både vann og avløpsrørene har innlagt varmekabler. Disse kan i prinispp ligge i friluft (over berg og stein), men anbefales selsvfølgelig å graves ned eller skjules.
//

Et slikt anlegg består av en isolert kum med kvernpumpe. Denne kverner avfallet og pumper det opp og ut til kommunalt avløp.

Hver hytte anbefales sterkt å ha en egen kvernpumpe, men det er mulig å dele med andre. Men hytteiere bør samarbeide om ledninger og grøfter frem til tilslutningspunktene. Kommunen har i planen for Bersagel foreslått naturlige tilknytningspunkter.

Jacob Aarsheim presenterte oss for selve søknadsprosessen, og med mindre vi har god kjennskap til denne typen arbeid, så anbefales det å gå sammen og bruke eksperter også til søknads- og planprosessen.

Regn med en periode på 1 – 1/2 år fra start til slutt.