Informasjonsmøte Telenor

Telenor inviterte fastboende og hytteeiere på Bersagel og Ims til informasjonskveld 20. november på Naustene på Bersagel. Her følger et kort notat.

Telenor ønsker å modernisere nettet på Bersagel og Ims. Telenor planlegger å bygge nytt fibernett i området.

Telenor informerte om bredbåndsproduktene som er enkelt å finne på websiden deres. De tilbyr både tv (T-We) og bredbånd i fiberløsningen sin.

Flere av de fremmøtte var nysgjerrig på de mer tekniske problemstillingene slik som graving av fiberkabel frem til hus og hytter.

Fordelen med Telenor er at fiberkabelen er “åpen” for andre aktører. Ved kjøp av Telenor binder man seg til kun et år. Ved kjøp av Lyse og andre leverandører er man låst til disse leverandørene sier Telenor.

For å sjekke hvor Telenor vil kunne levere til: https://fiber.telenor.no

Kartet over viser planen hvor Telenor ønsker å tilby fiber. Der hvor det skal graves for vann og kloakk neste år (2020), vil de dette angår kunne koble seg til hvis mange nok er interessert, eksempelvis Storasundveien.

Bildet under viser hvordan Telenor har tenkt fremdriften i prosjektet.

Legg igjen en kommentar