Her legges inn alle fordeler med medlemskapet.

Avtaler med lokalt næringsliv etc…

Eksempler på regionale avtaler for alle medlemmer av «hovedorganisasjonenen» eksempelvis Sandnes Hytteeierforening, og for hver lokalforening eksempelvis Bersagel Hytteeierforening.

Regionalt

Regionale avtale for hovedorganisasjonen som gjelder for alle underliggende medlemsforeninger…

  • Byggvarehus
  • Strømleverandører
  • Rørlegger
  • Forsikring
  • Etc.

Lokalt

Lokale avtaler som kun gjelder for den aktuelle velforenings medlemmer. Spesielt med tanke på kortreiste varer og tjenester.

  • Lokale håndverkere
  • Lokale produsenter av mat og drikke
  • Lokale serveringstilbydere
  • Lokale kulturtilbud
  • Etc.