Medlemssidene er planlagt lansert i mai 2024.

Som medlem av Bersagel Hytteeierforening er man også medlem av Sandnes Hytteeierforening.

Alle medlemmer av hytteeierforeningen / velforeningen vil her få tilgang til egne sider med aktuelt innhold (ved å logge inn).