Eget innhold for medlemmer kommer etter hvert her på denne delen av websiden.

Som medlem av Bersagel Hytteeierforening er man også medlem av Sandnes Hytteeierforening.

Alle medlemmer av hytteeierforeningen / velforeningen vil også få tilgang til egne sider på SHF med aktuelt innhold når dette er på plass.