Nyttige Linker

Knut M. Urdal har gjort oss oppmerksom på noen interessante kilder til informasjon:

Arkivverket
Her finner du alt info om eiendommen eks gamle håndskrevet skjøter, pante bog, servitutter osv… Mye spennende historikk

Kartverket

Se i Eiendom: Hvis du lurer på hvem som er registrert som eier, hvilke heftelser som er tinglyst på en eiendom, eller hvor eiendomsgrensene er tegnet inn i matrikkelkartet, kan du finne opplysningene i www.seeiendom.no. Du kan også bestille grunnboksutskrift, matrikkelbrev eller kopi av tinglyste dokumenter.

Boken ‘Høle gjennom 100 år’ kjøpte vi på handelslaget på Høle. Det er også mulig å se inn i boken digitalt

Norge i Bilder er en samling av flyfoto. Se bildet i denne artikkelen. Her kan du finne ditt område og velge selv hvilken tidsepoke du vil ha flyfoto fra. Jeg har valgt et utsnitt rundt Engeviken. Det første fra Bersagel er fra 1968. I bildet har jeg tatt litt av 1968 og i tillegg 2002.

Takk Knut!

Legg igjen en kommentar