Velkommen til Bersagel Vel (ref. Brønnøysundregistrene) som i ettertid har skiftet navn til Bersagel Hytteeierforening. Foreningen er en av de store hytteeierforeningene i Sandnes. Foreningen har til formål å verne om medlemmenes felles interesser og rettigheter som hytteeiere. Nye medlemmer oppfordres til å melde seg inn snarest, og vil dermed få innkalling til årsmøtene og kunne stemme frem gode forslag for driften og utviklingen av både foreningen og bygden/tettstedet.

Rodekart kommer…

  • Rode 1
  • Rode 2
  • Rode 3
  • Rode 4