| | |

Protokoll fra årsmøtet 2014

1. Velkommen, opptelling av stemmeberettigede
30 personer møtte, av disse var 20 stemmeberettigede
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Det ble påpekt at innkallingen til årsmøtet ble sendt ut for sent. • Innkalling og dagsorden ble godkjent
3. Valg av ordstyrer, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen
Endre Løvås ble foreslått og valgt til ordstyrerLill Qvigstad ble foreslått og valgt til referentTron Vormeland og Ove Blom Paulsen ble valgt til å underskrive protokollen
4. Referat fra årsmøtet i fjor
Referatet fra årsmøtet i fjor ble lest opp. Ingen av de to som var valgt til å underskrive protokollen var tilstede. • Protokollen ble godkjent
5. Årsmelding for 2013 samt gjennomgang av aktuelle saker
Årsmeldingen ble lest opp • Årsmeldingen ble godkjentAktuelle saker:• Representasjon i Sandnes Hytteeierforening Forslag fra styremedlem Einar Iversen at Bersagel Vel, som en stor velforening, bør kreve å være representert i SHFs styre.• Søppelcontainerne ved Nodhagen Det ble fremmet et forslag om at Bersagel Vel setter opp et skilt som forhåpentligvis skal avskrekke fra dumping av søppel utenfor søppelcontainerne. Vi skal også forsøke få renovatørene til å stille opp containerne slik at de bakerste containerne blir lettere å nå.
6. Regnskap for 2013
Regnskapet ble gjennomgått • Regnskapet ble tatt til orientering
7. Valg
Følgende ble valgt for to år:rode 1 – Silje Wetteland gjenvalgt, Mona Gloslie Sletten ikke på valgrode 2 – Endre Lima Løvås gjenvalgt, Lill Qvigstad ikke på valgrode 3 – Bjørn Roar Tollefsen gjenvalgt, Einar O Iversen ikke på valgrode 4 – Alf Aarthun gjenvalgt, Gunnar Handeland ikke på valgrode 5 – Olav Svalland gjenvalgtrode 6 – Roar Knutsen ikke på valgVI har fortsatt vakante styreplasser i rode 5 og 6.
8. Innkomne saker
• Årsmøtedato Følgende datoer ble foreslått og stemt over:

8 stemmerFørste lørdag i juni, samme dag som hagelaget arrangerer staudesalg og grillings på Karinaåkeren
6 stemmerPinseaften
6 stemmerPåskeaften, samme årsmøtedato som tidligere år

Styret sjekker med hagelaget om felles dag er greit; i tilfelle de trenger bedehuset. I så fall går vi for pinseaften som kom ut som ønsket alternativ i tilfelle førstevalget ikke passer hagelaget.

Årsmøtet formelt avsluttet.

Etter at årsmøtet formelt var avsluttet ble følgende saker tatt opp:

  • Hagelaget har avlyst årets staudesalg på Karinaåkeren
  • Kari Sværen fra Stavanger Turistforening 60+ inviterte tilSankt Hans-feiring i Nodhagen
  • Arild Braut fra Favoritthytten informerte om hytteutbygningsplaner og forklarte/besvarte spørsmål om kommuneplanen som rulleres hver valgperiode.

Lill Qvigstad, referent

arsmote 2014

Legg igjen en kommentar