Fellesprosjekter for lokalsamfunnet om alt fra bygninger, vei, kulturtilbud, næringsliv og annet som er for fellesskapet.

Endre tittelen til Samskaping?

Evt. legge under en annen meny?