Styrets leder: Endre Lima Løvås, endre.lovas(at)lyse.net

Gammel info fra 2021 som må oppdateres:

Rode 1:

Ingen navn.

Rode 2:

Lill Qvigstad

Endre Lima Løvås

Rode 3:

Johan Wigestrand

Bjørn Roar Tollefsen

Rode 4:

Ole Christian Endresen

Rolf Terje Kvam